Кыргыз тили словарь

Жогорудагы мониторингден көрүнүп тургандай, кыргыз тилинин сөздүк курамын окутуу үчүн окуу планы боюнча жалпы кыргыз тилине каралган сааттын (540 саат күндүзгү бөлүмгө, 198 саат сырттан окууга) болжол менен 1/9 бөлүгү.